Keine direkten Treffer gefunden für: ayk

Deutsch Türkisch

52 indirekte Treffer gefunden für: ayk

Deutsch Türkisch
die Abartigkeit {sub} {f} aykırılık
abseitig {adj} aykırı
abweichend {adj} aykırılık
abweichendes Verhalten {sub} {n} aykırı davranış
der Abweichler {sub} {m} aykırı ses
die Abweichler {sub} {pl} aykırı sesler
Abweichlertum aykırı seslilik
die Abweichung {sub} {f} aykırılık
das Allotria {sub} {n} aykırı işler
anders gesinnt aykırı düşünceli
anomal {adj} [anormal] aykırık
die Anomalie {sub} {f} aykırılık
die Anomalisten {sub} {pl} aykırılıkçılar
anomalistisch {adj} aykırılıkla ilgili
anormal {adj} [anomal, abnorm] aykırık
Anstoß erregen {v} aykırı davranmak
Anstoß erregen {v} aykırı olmak
artfremdes Eiweiß {sub} {n} aykırı cinsli yumurta akı
der Ausreißer {sub} {m} aykırı değer
die Ausreißerbeobachtung {sub} {f} aykırı gözlem
die Diskordanz {sub} {f} [Geologie] aykırı katmanlaşma
divergieren {v} [ich divergierte, ich habe divergiert] aykırı olmak
divergieren {v} [ich divergierte, ich habe divergiert] aykırılaşmak
entgegen [Präposition] aykırı
entgegengesetzt {adj} aykırı
entgegenhandeln {v} aykırı davranmak
gegen {adj} aykırı
gegen aykırı
der Gegensatz {sub} {m} [Widerspruch] aykırılık
der Gegensatz {sub} {m} aykırılık
inkompatibel {adj} aykırı
die Inkompatibilität {sub} {f} aykırılık
der Konflikt {sub} {m} aykırılık
der Kontrast {sub} {m} aykırılık
kontrastierbar {adj} aykırılık gösterebilir
kontrastieren {v} aykırılık göstermek
kontrastierend {adj} aykırılık gösterici
kontrastiert [es~] aykırılık gösteriyor
paradox {adj} aykırı düşünce niteliğinde olan
paradox {adj} aykırı düşüncede olan
das Paradox {sub} {n} aykırı inanç
das Paradox {sub} {n} aykırılık
die Paradoxie {sub} {f} aykırı düşünce
das Paradoxon {sub} {n} aykırı inanç
regelwidrig {adj} aykırı
die Sekte {sub} {f} aykırı olarak kabul edilen bir mezhebe mezhebe katılanların tümü
der Unfug {sub} {m} aykırı hareket
übertretend {adj} [Gesetz, Regel] aykırı davranan
der Verstoß {sub} {m} aykırı hareket
der Verstoß {sub} {m} aykırılık
verstoßen {v} [gegen Rechte etc.] aykırı davranmak
der Spike {sub} {m} spayk
0.002s