Keine direkten Treffer gefunden für: ate

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: ate

Deutsch Türkisch
abbrennen {v} [brannte ab, hat abgebrannt] ateşlemek
abfeuern {v} [feuerte ab, hat abgefeuert] ateşlemek
abfeuernd {adj} ateşleyen
die Abfeuerung {sub} {f} ateşleme
die Abfeuerungskurbel {sub} {f} ateşleme kolu
abfiebern {v} [Krankheit: fieberte ab, hat abgefiebert] ateşi azalmak
abfiebern {v} [Krankheit: fieberte ab, hat abgefiebert] ateşi inmek
abgeschossen ateş etmiş
abglühen {v} ateşte kızdırmak
Abortus febrilis {v} ateşli hatalı doğum
abschießen [töten] ateş edip öldürmek
abschießen {v} [schoss ab, hat abgeschossen] ateş etmek
abschießen {v} [Waffe: schoss ab, hat abgeschossen] ateş etmek
abschießend {adj} ateş eden
abschmieden {v} [schmiedete ab, hat abgeschmiedet] ateşte kızdırarak dövmek
die Abschussanlage {sub} {f} ateş etme tertibatı
die Abschussbasis {sub} {f} ateş etme bazı
afebril [lateinisch] ateşi olmama
afebril [lateinisch] ateşsiz
afebrilis ateşli
anbrennen {v} [brannte an, hat angebrannt] ateş almak
anbrennen {v} [brannte an, hat angebrannt] ateşlemek
anbrennend {adj} ateş alan
die Andrehklaue {sub} {f} ateşleme mandalı
die Andrehkurbelklaue {sub} {f} ateşleme kabzalı debriyaj
das Anfachungsgebiet {sub} {n} ateşlenme alanı
das Anfahrdiagramm {sub} {n} ateşleme diyagramı
das Anfahrdrehmoment {sub} {n} ateşleme gücü
das Anfahrdrehmoment {sub} {n} ateşleme momenti
der Anfahrdruck {sub} {m} ateşleme basıncı
der Anfahrschieber {sub} {m} [Anfahrventil] ateşleme supabı
die Anfahrstufe {sub} {f} ateşleme basamağı
Anfahrventil [Anfahrschiber] ateşleme supabı
der Anfahrvorgang {sub} {m} ateşleme prosedürü
der Anfahrvorgang {sub} {m} ateşleme süreci
die Anfahrvorrichtung {sub} {f} ateşleme düzeneği
die Anfahrzeit {sub} {f} ateşleme periyodu
das Anfeuerholz {sub} {n} ateş tavlama odunu
anfeuern {v} [feuerte an, hat angefeuert] ateşlemek
die Anfeuerung {sub} {f} [mit Polieröl] ateşleme
die Anfeuerung {sub} {f} ateşleme
die Anfeuerungen {sub} {pl} ateşlemeler
Anfeuerungs- ateşleme-
angefeuert ateş almış
angefeuert werden {v} ateşlenmek
angezündet ateşlenmiş
das Anheizholz {sub} {n} ateşleme odunu
die Anheizkohle {sub} {f} ateşleme koku
ankochen {v} [Essen: kochte an, hat angekocht] ateşe göstermek
Anlassakkumulator für Fahrzeuge {sub} {m} ateşleme aküsü
das Anlassdrehmoment {sub} {n} ateşleme momenti
die Abbaurate {sub} {f} üretim miktarı
die Abdeckgeräte {sub} {pl} örtücü aletler
die Abflussrate {sub} {f} çıkış hızı
die Abfragegeräte {sub} {pl} sorgulama aletleri
die Abgaberate {sub} {f} vergi dilimi
die Abgaberate {sub} {f} vergi taksidi
die Abgangsrate {sub} {f} çıkış taksidi
die Abgasmessgeräte {sub} {pl} atık gaz ölçme aleti
abgemachte Rate {sub} {f} anlaşılan taksit
die Abklingrate {sub} {f} azalma taksidi
die Abklopfgeräte {sub} {pl} vurma aletleri
die Ablagerungsrate {sub} {f} tortulaşma dilimi
die Ablenkegeräte {sub} {pl} çevirici suniler
die Ablenkungsgeräte {sub} {pl} saptırma aleti
Abnahme der Geburtenrate {sub} {f} doğum oranlarının azalması
abnehmende Geburtenrate {sub} {f} azalan doğum oranları
die Abnutzungsrate {sub} {f} yıprama oranı
Absatz an Private {sub} {m} özel kişilere satış
Absatz durch Monate aylara göre sürüm
Absatz durch Monate aylık sürüm
die Absauggeräte {sub} {pl} emme cihazları
die Abscheiderate {sub} {f} ayırma payı
die Abschreibungsrate {sub} {f} amortisman taksidi
die Absinkrate {sub} {f} azalma payı
absolute Koordinate {sub} {f} mutlak koordinat
absolute Koordinate {sub} {f} kati koordinat
0.003s