Keine direkten Treffer gefunden für: aras

Deutsch Türkisch

56 indirekte Treffer gefunden für: aras

Deutsch Türkisch
die Abhandlung {sub} {f} araştırma
die Abhandlungen {sub} {pl} araştırmalar
die Abschweifung {sub} {f} arasöz
Abstimmung von Forschungsprogrammen {sub} {f} araştırma programlarını oylama
abtasten {v} [TV] araştırmak
der Abtaster {sub} {m} [TV] araştırma tertibatı
die Abtastung {sub} {f} [TV] araştırma
an etwas herumkramen {v} araştırmak
die Arbeit {sub} {f} [Ausarbeitung] araştırma
auf Einzelheiten eingehen {v} araştırmak
auf Exkursion gehen araştırma gezisine çıkmak
auf Expedition gehen araştırma gezisine gitmek
die Aufschlussbohrung {sub} {f} araştırma sondajı
die Aufschlusscharakteristik {sub} {f} araştırma karekreristiği
aufsuchen {v} [suchte auf, hat aufgesucht] araştırmak
Ausgaben für Forschung und Entwicklung araştırma ve geliştirme için harcamalar
ausgeklügelt araştırarak özenle yapılmış
ausgeklügelte Verfahren {sub} {n} araştırarak karışık meseleleri çözme metodu
ausgeklügelter Plan {sub} {m} araştırarak özenle yapılmış plan
ausgeklügeltes Muster {sub} {n} araştırarak özenle yapılmış numune
ausgeklügeltes System {sub} {n} araştırarak özenle yapılmış sistem
die ausgeklügeltheit {sub} {f} araştırarak özenle yapılmışlık
ausgleichen {v} [glich aus, hat ausgeglichen] arasını bulmak
auskundschaften {v} araştırmak
die Auskundschaftung {sub} {f} araştırma
die Auskunft {sub} {f} araştırma
die Ausschlussbohrung {sub} {f} araştırma sondajı
die Ausspähung {sub} {f} araştırma
Austausch von Forschern {sub} {m} araştirmacıları değiştirme
austüfteln {v} araştırarak karışık meseleleri çözmek
baldowern {v} araştırma yapmak
Bedeutung der Forschung {sub} {f} araştırmanın önemi
die Befragungsmethode {sub} {f} araştırma metodu
die Benachrichtigung {sub} {f} araştırma
Bereich Forschung und Entwicklung {sub} {f} araştırma ve geliştirmeyi zenginleştirme
die Bescheidleitung {sub} {f} [Telefon] araştırma hattı
bisweilen {adv} arasıra
Bruttoausgabe für die Forschung und die Entwicklung {sub} {f} araştırma geliştirme için brüt harcama
darunter {adv} arasına
darunter {adv} arasında
darunter [unter dieser Anzahl] arasında
darunter mischen {v} arasına katmak
dazwischen {adv} [Ort] arasında
dazwischen {adv} [Richtung] arasına
dazwischen {adv} arasında
dazwischengeworfen {adj} arasına atılmış
dazwischenliegen {v} arasında olmak
dazwischenliegend {adj} arasında olan
dazwischenschieben {v} arasına sığdırmak
dazwischenstreuen {v} arasına serpme
dazwischenwerfen {v} arasına katmak
die Blechschaufel {sub} {f} madenî faraş
die Kehrichtschaufel {sub} {f} faraş
die Kehrschaufel {sub} {f} faraş
nicht das Geld wert paras
die Schaufel {sub} {f} [Kehricht-] faraş
0.002s