4 direkte Treffer gefunden für: alk

Deutsch Türkisch
der Alk {sub} {m} bir kuş türü
die Lumme {sub} {f} alk
der Tordalk {sub} {m} alk
die Trottellumme {sub} {f} alk

77 indirekte Treffer gefunden für: alk

Deutsch Türkisch
die Ablauge {sub} {f} alkali posası
Abschluss durch Zuruf {sub} {m} alkışla bitme
der Abstinent {sub} {m} [schweiz.: Abstinenzler] alkol karşıtı
abstinent leben {v} alkolsüz yaşamak
die Abstinentenversicherung {sub} {f} alkol içmemeyi onaylayan insanların sigortası
die Abstinenz {sub} {f} alkol içmeme
die Abstinenzbewegung {sub} {f} alkol karşıtlığı hareketi
die Abstinenzkrise {sub} {f} alkol bırakma krizi
der Abstinenzler {sub} {m} alkol düşmanı
der Abstinenzler {sub} {m} alkol karşıtı
der Abstinenzler {sub} {m} alkolkullanmayan
die Abstinenzler {sub} {pl} alkol karşıtları
die Abstinenzlerin {sub} {f} [weiblich] alkol karşıtı
die Abstinenzlerin {sub} {f} [weiblich] alkol kullanmayan
die Abstinenzlerinnen {sub} {pl} [weiblich] alkol karşıtları
das Abstinenzsyndrom {sub} {n} alkol bırakma sendromu
die Akklamation {sub} {f} alkış
Akklamation wählen alkışlayarak seçmek
Akklamations alkış
akklamieren {v} alkışlamak
akklamiert alkışlandı
akklamierte alkışlamıştı
der Akoholismus {sub} {m} alkoliklik
das Alcometer {sub} {n} alkol derecesi ölçer
der Alcopop {sub} {m} alkol ve punicadan yarı yarıya elde edilen içki
Alkohol trinken {v} alkol içmek
die Alkaleszenz {sub} {f} kandaki alkali miktarı
alkali alkali
das Alkali {sub} {n} alkali
das Alkali {sub} {n} kalevi
Alkali enthaltend {adj} alkali ihtiva eden
die Alkaliaffinität {sub} {f} alkali afinitesi
das Alkalialbuminat {sub} {n} alkali asitli albümin
der Alkaliamalgam {sub} {m} alkali malgama
das Alkaliamid {sub} {n} alkali bileşiği
alkaliartig {adj} alkaliye benzer
der Alkaliaufschluss {sub} {m} alkali çözme
Alkaliausscheidung im Urin {sub} {f} idrarda alkali olması
der Alkalibasalt {sub} {m} alkali bazalt taşı
die Alkalibatterie {sub} {f} alkali batarya
die Alkalibehandlung {sub} {f} alakli muamele
alkalibeständig {adj} alkali mukavemetli
die Alkalibeständigkeit {sub} {f} alkali rezistanlığı
das Alkalicarbonat {sub} {n} alkali karbonat
die Alkalicellulose {sub} {f} alkali selüloz
das Alkalichlorid {sub} {n} alakli klorid
die Alkalichloridelektrolyse {sub} {f} alkali klorid elekrolizi
der Alkalichlorzellstoff {sub} {m} alkali klor selüloz
Alkalie [Batterieen] alkali pili
die Alkalie {sub} {f} [Med.] alkali
die Alkalie {sub} {f} [Med.] süt ve potas,bunlara benzeyen maddenin adı
abbauwürdiger Kalk {sub} {m} işlenilebilir kireç
abgelöschter Kalk {sub} {m} söndürülmüş kireç
abgelöschter Kalk {sub} {m} tav verilimiş kireç
abgestandener Kalk {sub} {m} hava kireci
abgestorbener Kalk {sub} {m} hava kireci
die Acholi {sub} {pl} [Volksstamm] Uganda`nın kuzeyinde Nil nehrinin doğusunda bir halk
der Ainu {sub} {m} [Ureinwohner Japans] Japonya`nın kuzeyinde yaşayan halk
der Albigenser {sub} {m} Güney Fransa‚daki bir Hristiyan mezhebinden olan halk
der Algenkalk {sub} {m} yosun kireci
alle Leute {sub} {pl} halk
alle Leute in der Stadt şehirdeki tüm halk
alle möglichen Leute {sub} {pl} her türlü halk
die Allgemeinheit {sub} {f} [Öffentlichkeit] halk
die Allgemeinheit {sub} {f} halk
die Alpenländer {sub} {f} dağlık ülkelerde yaşayan halk
alternde Bevölkerung {sub} {f} yaşlanan halk
an der Küste lebende Bevölkerung {sub} {f} kıyı şeridinde yaşayan halk
ansässige Bevölkerung {sub} {f} meskûn halk
arme weiße Bevölkerung {sub} {f} fakir beyaz halk
der Ascherkalk {sub} {m} tabak kireci
auserwählte Volk {sub} {n} seçkin halk
ausländische Bevölkerung {sub} {f} yabancı halk
ältere Bevölkerung {sub} {f} yaşlı halk
der Ätzkalk {sub} {m} kalsiyum oksit
der Ätzkalk {sub} {m} sönmemiş kireç
der Ätzkalk {sub} {m} yanmış kireç
0.004s