Keine direkten Treffer gefunden für: abgest

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: abgest

Deutsch Türkisch
abgestammt neslinden gelmiş
abgestammt neşet etmiş
abgestanden [Wasser] bayat su
abgestanden bayat
abgestanden bekletilmiş
abgestanden dura dura bozulmuş
abgestandene Blume solmuş çiçek
abgestandene Luft havasız
abgestandener Kaffee {sub} {m} bayat kahve
abgestandener Kalk {sub} {m} hava kireci
abgestandenes Bier {sub} {n} bayat bira
abgestandenes Konnossement {sub} {n} [Wirtschaft] geçkin konşimento
die Abgestandenheit {sub} {f} bayatlık
abgestattet tebriklerini iletmiş
abgestattet ziyaret etmiş
abgestaubt bedavaya gelmiş
abgestaubt tozunu almış
abgesteckte Kurve {sub} {f} sınılanmış viraj
abgesteckte Straßenführung {sub} {f} [Trasse] sınılanmış yol
abgesteifte Baugrube {sub} {f} sıyrılmış inşaat kuyusu
abgestellt durdurulmuş
abgestellt terkedilmiş
abgestellt sein {v} safdışı bırakılmak
abgestellte Angestellte {sub} {f} saf dışı bırakılan sözleşmeli görevli
abgestellte Angestellte {sub} {m} saf dışı bırakılan sözleşmeli görevli
abgestellte Person {sub} {f} saf dışı bırakılan insan
abgestellter Angestellter [ein~] saf dışı bırakılan sözleşmeli görevli bay
abgestellter Experte [ein~] ayrılmış expert
abgestelltes Fahrzeug {sub} {n} terkedilmiş taşıt
abgestelltes Personal {sub} {n} ayrılmış personel
abgestempelt mühürlenmiş
abgestempelte Obligation {sub} {f} mühürlenmiş sorumluluk taahhüdü
abgestempelte Obligation {sub} {f} mühürlenmiş taahhüt
abgestempelter Beleg {sub} {m} mühürlenmiş makbuz
abgestempelter Ladeschein {sub} {m} mühürlenmiş yükleme kâğıdı
abgestempeltes Dokument {sub} {n} mühürlenmiş belge
abgesteppt iğne ardı dikilmiş
abgesteppt pikür yapılmış
abgestiegen inmiş
abgestillt memeden kesilmiş
abgestillt sütten kesilmiş
abgestimmt akord edilmiş
abgestimmt ayarlanmış
abgestimmt, untereinander- birbirine uydurulmuş-
abgestimmte Antenne {sub} {f} akordlu anten
abgestimmte Bewegung {sub} {f} uygun hareket
abgestimmte Festsetzung von Gebühren {sub} {f} harçların uyumlu şekilde saptanması
abgestimmte Finanzierung {sub} {f} uyumlu finanse etme
abgestimmte Röhre {sub} {f} ayarlı lamba
abgestimmte Schlussfolgerungen {sub} {pl} mutabakatlı mantıksal çıkarım
abgestimmte Vergleichsstichproben {sub} {pl} mutabakaltlı karşılaştırma örnekleri
0.002s