Keine direkten Treffer gefunden für: abgel

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: abgel

Deutsch Türkisch
abgeladen boşaltılmış
abgeladen [er, sie, es ist~] randevusu iptal edilmiş
abgelagert ambarlanmış
abgelagert depolanmış
abgelagerte Bildungen {sub} {pl} biriken oluşumlar
abgelagerter Staub {sub} {m} biriken toz
abgelagerter Wein {sub} {m} bekletilmiş şarap
abgelagertes Holz {sub} {n} depolanmış kereste
abgelagertes Holz {sub} {n} depolanmış odun
abgelagertes Holz {sub} {n} yatırılmış kereste
abgelagertes Holz {sub} {n} yatırılmış odun
abgelagertes Papier {sub} {n} bekletilmiş kâğıt
abgelassen boşaltılmış
abgelassenes Wasser {sub} {n} boşaltılmış
abgelatscht [Schuhwerk] aşınmış
abgelatscht [Schuhwerk] giye giye eskimiş
abgelaufen [Absätze] aşınmış ayakkabı topukları
abgelaufen {adj} [Pass] süresi dolmuş
abgelaufen {adj} [Zug: Frist] sona ermiş
abgelaufen {adj} akmış
abgelaufen {adj} boşalmış
abgelaufen {adj} müddeti geçmiş
abgelaufen {adj} sona ermiş
abgelaufen {adj} süresi dolmuş
abgelaufen {adj} zamanı geçen
abgelaufene Police {sub} {f} müddeti geçmiş sigorta belgesi
abgelaufene Fahrkarte {sub} {f} müddeti geçmiş otobüs bileti
abgelaufene Garantie {sub} {f} müddeti geçmiş garanti
abgelaufene Investition {sub} {f} müddeti geçmiş yatırım
abgelaufene Zeit {sub} {f} geçmiş zaman
abgelaufener Pass süresi dolmuş pasaport
abgelaufener Scheck {sub} {m} müddeti geçmiş çek
abgelaufenes Billet {sub} {n} müddeti geçmiş bilet
abgelaufenes Billet {sub} {n} müddeti geçmiş pusula
abgelaufenes Geschäftsjahr {sub} {n} geçen işletme yılı
abgelaufenes Haushaltsjahr {sub} {n} geçen bütçe yılı
abgelaufenes Haushaltsjahr {sub} {n} geçen mali yıl
abgelaufenes Jahr geçmiş yıl
abgelaufenes Patent {sub} {n} müddeti geçmiş patent
abgelaufenes Wertpapier {sub} {n} müddeti geçmiş hisse senedi
abgelaufene Wechsel {sub} {m} müddeti geçmiş değiştirme
das Abgeld {sub} {n} dizayco
das Abgeld {sub} {n} tahvil veya değerli kâğıtların reel ve rayiç değerleri arasındaki fark
abgelebt ölen
abgelebt ölmüş
abgeleckt yalanmış
abgelederte Schuhe {sub} {pl} aşınmış ayakkabılar
abgelederte Schuhe {sub} {pl} yıpranmış ayakkabılar
abgelederte Schuhe yıpranmış ayakkabı
abgelederter Schuh {sub} {m} aşınmış ayakkabı
abgelegen {adj} sapa
0.002s