Keine direkten Treffer gefunden für: Vergr

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: Vergr

Deutsch Türkisch
vergraben {v} [eingraben: vergrub, hat vergraben] gömmek
vergraben {v} [eingraben: vergrub, hat vergraben] toprağa gömmek
vergraben {v} [vergrub, hat vergraben] defnetmek
vergraben {v} [vergrub, hat vergraben] kazmak
vergraben {v} [vergrub, hat vergraben] saklamak
vergraben {v} [vergrub, hat vergraben] ölü gömmek
vergraben {v} [vergrub, hat vergraben] üzerini kapatmak
vergraben {v} [verstecken: vergrub, hat vergraben] gömüp saklamak
vergrabend {adj} gömen
vergrabend {adj} üzerini kapatan
vergrabene Schicht {sub} {f} gömülü tabaka
vergrabener Kanal {sub} {m} gömülü kanal
vergraulen {v} [vergraulte, hat vergrault] birisini sinirlendirmek
vergraulen {v} [vergraulte, hat vergrault] darıltıp gitmesine neden olmak
vergraulen {v} [vergraulte, hat vergrault] gücendirmek
vergraulen {v} [vergraulte, hat vergrault] kırmak
vergraulen {v} [vergraulte, hat vergrault] kızdırmak
vergraulen {v} [vergraulte, hat vergrault] üzüp gitmesine neden olmak
die Vergrauung {sub} {f} boyanın kararması
Vergreifen {v} [sich an jemandem ~] birine el kaldırma
vergreifen {v} [sich an jemandem ~] birine el kaldırmak
vergreifend {adj} birine el kaldıran
vergreise [ich~] yaşlanıyorum
vergreisen {v} [Naturwissenschaft] yaşlanmak
vergreisend {adj} yaşlanan
vergreist [er, sie, es~] yaşlanıyor
vergreiste [er, sie, es~] yaşlanmıştı
die Vergreisung {sub} {f} bir toplumda yaşı ilerlemiş insanların sayısının fazla olması
vergriffen {adj} [Buch] nüshası kalmamış
vergriffen {adj} hepsi satılmış
vergriffen {adj} mal bitmiş
vergriffen {adj} mevcudu kalmamış
vergriffen {adj} tükenmiş
vergrämen {v} [vergrämte, hat vergrämt] acılara salmak
vergrämen {v} [vergrämte, hat vergrämt] darıltmak
vergrämen {v} [vergrämte, hat vergrämt] gücendirmek
vergrämen {v} [vergrämte, hat vergrämt] kalbini kırmak
vergrämen {v} [vergrämte, hat vergrämt] sinirlendirmek
vergrämen {v} [vergrämte, hat vergrämt] üzmek
vergrämen {v} [Zoologie: vergrämte, hat vergrämt] av hayvanını ürkütüp kaçırmak
vergrämt {adj} acılı
vergrämt {adj} kederli
vergrämt {adj} üzüntülü
die Vergrämtheit {sub} {f} kederlilik
vergrätzen {v} [vergrätzte, hat vergrätzt] birisinin canını sıkmak
vergrätzen {v} [vergrätzte, hat vergrätzt] canını sıkmak
vergrätzen {v} [vergrätzte, hat vergrätzt] kızdırmak
vergrätzen {v} [vergrätzte, hat vergrätzt] sinirlendirmek
vergrätzen {v} [vergrätzte, hat vergrätzt] tepesini attırmak
vergröbern {v} [vergröberte, hat vergröbert] kabalaştırmak
die Vergröberung {sub} {f} kabalaştırma
0.002s