Keine direkten Treffer gefunden für: Hei

Deutsch Türkisch

60 indirekte Treffer gefunden für: Hei

Deutsch Türkisch
Heiliger Bim-Bam! {ugs.} aman tanrım!
Hei! hayda!
die Heia {sub} {f} (çocuk) yatak
die Heia {sub} {f} ninni
Heia machen {v} yatak yapmak
das Heiabettchen {sub} {n} [Kindersprache] ninni yatağı
heiapopela! (çocuk uyutma sesleri) ninni!
heiapopela! eee!
Heida! hayda!
die Heide {sub} {f} [Geologie] fundalık
die Heide {sub} {f} [Geologie] çalılık
der Heide {sub} {m} [Religion] dine inanmayan
der Heide {sub} {m} [Religion] dinsiz
die Heide {sub} {f} funda
der Heide {sub} {m} gâvur
der Heide {sub} {m} putperest
die Heide {sub} {f} step
die Heide {sub} {f} süpürge otu çalılığı
der Heide {sub} {m} [Nichtjude] yahudi olmayan
der Heide {sub} {m} [Ungläubiger] kâfir
der Heide {sub} {m} pagan
der Heide {sub} {m} çok tanrıya tapan kimse
Heide sein {v} dinsiz olmak
heideartig {adj} fundalığa benzer
der Heideboden {sub} {m} step alanı
das Heidefeld {sub} {n} fundalık arazi
die Heidefläche {sub} {f} fundalık saha
der Heidehonig {sub} {m} fundalık balı
das Heidekraut {sub} {n} [Herba Ericae] funda
das Heidekraut {sub} {n} [Calluna vulgaris] süpürge otu
das Heidekrautsamen {sub} {n} [Calluna vulgaris] süpürge otu tohumu
das Heidekraut {sub} {n} süpürge çalısı
das Heidekraut {sub} {n} süpürgeotu
die Heidekrautgewächse {sub} {pl} funda bitkileri
das Heidekräuter {sub} {n} fundalık baharatları
die Heidekultur {sub} {f} fundalık bitki kültürü
das Heideland {sub} {n} fundalık arazi
das Heideland {sub} {n} kır
das Heideland {sub} {n} çalılık arazi
die Heidelandschaft {sub} {f} step doğa
die Heidelbeere {sub} {f} [Vaccinium myrtillus] Yaban Mersini, Çoban Üzümü, Yaylalıforu, Dağ üzümü
die Heidelbeere {sub} {f} ayı üzümü
die Heidelbeere {sub} {f} kamburüzüm
die Heidelbeere {sub} {f} keçi yemişi
die Heidelbeere {sub} {f} keçiyemişi
die Heidelbeere {sub} {f} kırmızı ayı üzümü
die Heidelbeere {sub} {f} kızamık
die Heidelbeere {sub} {f} likapa
die Heidelbeere {sub} {f} mersin
die Heidelbeere {sub} {f} yaban mersini
die Heidelbeere {sub} {f} çay üzümü
das Buhei {sub} {n} {ugs.} [Aufheben] bozma
das Buhei {sub} {n} {ugs.} [landsch.] ayaklanma
das Fischei {sub} {n} balık yumurtası
das Frischei {sub} {n} taze yumurta
die Miesmuschei {sub} {f} [Zoologie] karakabuk midyesi
mitten in der Walachei {ugs.} dünyanın bir ucunda
die Walachei {sub} {f} (Romanya`da) ıssız bölge
das Weichei {sub} {n} {ugs.} korkak
das Weichei {sub} {n} {ugs.} çekingen
0.003s