Keine direkten Treffer gefunden für: (birisini)

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: (birisini)

Deutsch Türkisch
bedrohen {v} (birisini) tehdit etmek
bedrängen {v} (birisini) rahatsız etmek
bedrängen {v} (birisini) sıkıştırmak
beeinflussen {v} (birisini) tesir altında bulundurmak
beflecken {v} (birisini) lekelemek
die Befleckung {sub} {f} (birisini) lekeleme
befolgen {v} (birisini) taklit etmek
befugen {v} (birisini) yetkili kılmak
befähigen {v} (birisini) vekil kılmak
begaben {v} [begab, hat begeben] (birisini) yetkili kılmak
begaunern {v} (birisini) dolandırmak
begönnern {v} [begönnerte, hat begönnert] (birisini) himaye etmek
begönnern {v} [begönnerte, hat begönnert] (birisini) korumak
behelligen {v} (birisini) taciz etmek
beirren {v} (birisini) yanıltmak
bekehren {v} [Glaube] (birisini) çevirmek
bekehrend {adj} (birisini) çeviren
das Bekritteln {sub} {n} (birisini) eleştirme
bekritteln {v} [bekrittelte, hat bekrittelt] (birisini) eleştirmek
bekritteln {v} [bekrittelte, hat bekrittelt] (birisini) kınamak
belangen {v} [belangte, hat belangt] (birisini) dava etmek
belemmern {v} [belemmerte, hat belemmert] (birisini) rahatsız etmek
beluchsen {v} (birisini) gözetlemek
benebeln {v} [benebelte, hat benebelt] (birisini) sarhoş etmek
berennen {v} {ugs.} [berannte, hat berannt] (birisini) sıkıştırmak
berücken {v} (birisini) sihirlemek
die Beschattung {sub} {f} (birisini) gözetleme
beschummeln {v} [beschummelte, habe beschummelt] (birisini) kandırmak
beschuppen {v} (birisini) aldatmak
besiegen {v} [besiegte, hat besiegt] (birisini) yenmek
betölpeln {v} (birisini) kandırmak
betören {v} [betörte, hat betört] (birisini) aldatmak
blamieren {v} (birisini) rezil etmek
bleuen {v} [bleute, hat gebleut] (birisini) iyice dövmek
bugsieren {v} [bugsierte, hat bugsiert] (birisini) yönetmek
buhen {v} [buhte, hat gebuht] (birisini) yuhalamak
bützen {v} (birisini) dürtmek
bützen {v} (birisini) öpmek
degradieren {v} {ugs.} (birisini) alçaltmak
degradieren {v} {ugs.} (birisini) küçültmek
delogieren [österr.] (birisini) tahliye ettirmek
die Delogierung {sub} {f} (birisini) tahliye ettirme
destituieren {v} (birisini) görevden almak
die Destitution {sub} {f} (birisini) görevden alma
dingen {v} [dingte, hat gedungen] (birisini) para ile tutmak
diskreditieren {v} [ich diskreditierte, ich habe diskreditiert] (birisini) karalamak
disqualifizieren {v} [Sport: ich disqualifizierte, ich habe disqualifiziert] (birisini) diskalifiye etmek
die Disqualifizierung {sub} {f} [Sport] (birisini) ihraç etme
drangsalieren {v} (birisini) tartaklamak, yıpratmak
düpieren {v} (birisini) aldatmak
einjagen {v} (birisini) korkutmak
0.005s